TSB ENERGY, KIZGIN YAĞ KAZANI, HOT OIL BOILER

Rating:


Kızgın Yağ Kazanı, Yağ Kazanı, Kazan Üretimi, Hot oil boiler, Oil Boiler, Boiler Company, Tsb Energy

Motorin, Fuel-oil, Doğalgaz, LPG, Kömür Ve Pelet Yakarak veya Elektrik enerjisi ile 100.000 …5.000.000 kcal/h arasında muhtalif kapasitelerde Kızgın Yağ Kazanı üretimimiz mevcuttur.

DİZAYN: Kızgın yağ kazanı, DIN 4754, TS EN 12953 Loyd kuralları, TRD,DIN ve EN normlarına uygun olarak, türbülanslı akımda durgun noktası kalmayacak şekilde yatay yada dikey bir konstrüksiyonda, boru-lama-boru şeklinde veya iç içe geçmiş boru demetlerinden oluşan spiral şekilde, dizayn ve imal edilmektedir.

MALZEME: Kızgın yağ kazanlarımız EN 10028’e uygun olan P265GH veya P295GH kazan sacından, serpantin boruları EN 10216 veya EN10217 ‘ye uygun P235GH veya P265GH çelik çekme kazan borularından imal edilmektedir.

YÜKSEK VERİM: Kızgın yağ kazanlarımızın 3 akımlı oluşu, iyi bir yanma sonucu oluşan alev ve duman gazlarının yeterli ısıtma yüzeylerinde dolaştırılması neticesi azami ısı geçimi sağlandıktan sonra; duman gazları alçak sıcaklık korozyonu oluşturmadan bacaya aktarılır. Böylece yüksek kazan verimi elde edilir.

KIZGIN YAĞ KAZANI ÇALIŞMA PRENSİBİ: Sürekli 1,5-2 m/sn hızlarda sürkilasyon içerisindeki termal yağ, türbülanslı akımda durgun noktası kalmayacak şekilde yatay veya dikey bir konstrüksiyonda dizayn edilmiş boruların içerisinden geçerken, yanma odasında meydana gelen alev-duman gazlardan veya elektrik rezistanslarından aldığı ısı enerjisi ile termal yağın sıcaklığı istenilen sıcaklık aralığına çıkartılır ve istenilen sıcaklıkta kızgın yağ elde edilir.

Üstünlükleri

• 350 °C sıcaklığa kadar atmosfer basıncında çıkar. Sistem içinde ısı taşıyıcı olarak kullanılan termik yağ, tesisatta tortu bırakmaz, kazan taşı yapmaz, korozyon oluşumunu önler.
• Termik yağ için herhangi bir şartlandırmaya ihtiyaç yoktur.
• Normal iklim şartlarında kışın tesisatta donmaz.
• 350 °C’ye kadar istenilen sıcaklık ayarlanması yapılabilir. (300 °C den sonra spesifik ekipmanlar kullanılır.)
• Kızgın yağ, yüksek sıcaklıklarda kullanılmasının yanında, gerektiğinde buhar, kızgın su, sıcak su üretiminde de kullanılabilir.

Atmosfer basıncında 350°C’ye kadar sıcaklık.
Kızgın Yağ Kazanı Nedir? Kızgın Yağ Kazanı Ne Zaman Kullanılır?

Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan olarak termal yağ bulunan diğer tarafında ısı veren bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan alev-duman gazlarının dolaştığı yollar bulunan kapalı basınçlı kaplara kızgın yağ kazanı denilir.

Endüstride yüksek sıcaklıklara (maks 350 °C) ihtiyaç duyulan proseslerde; bu sıcaklıklara çıkabilmek için ısı taşıyıcı olarak buhar veya kızgın su kullanılabilir, ancak 350 °C gibi yüksek sıcaklığa 170 barg gibi bir basınçta ulaşılabilmektedir. Çok yüksek basınçlarda çalışan tesislerin ilk tesis maliyetleri yüksek olduğu gibi bu tesislerin bakım masrafları da yüksek olmakta: ayrıca patlama riski de o nispette artmaktadır.

Atmosfer basıncında 350/400 °C ye kadar özellikleri bozulmadan kalabilen termik yağların ısı taşıyıcı olarak kullanılması; yukarıdaki mahsurları bertaraf ettiği gibi; büyük avantajları da beraberinde getirmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *